Gủi CV hoặc liên hệ để trở thành thành viên của Đại gia đình Eden Plaza Đà Nẵng. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục xây dựng một môi trường chuyên nghiệp và đầy đam mê.

EDEN PLAZA ĐÀ NẴNG

Mail: hrm@edenplazadanang.com

Tele: +84 (0) 236 3662 666